Е-СМЕТКА

Вашата Е-Сметка е активирана. Ви благодариме.
Одсега вашите месечни сметки за редовен и резервен фонд ќе ги добивате на Вашата Емаил адреса.
За прашања и информации обратете се на esmetkasnservice@gmail.com