СН СЕРВИС

СН СЕРВИС

Професионален сервис за управување на вашиот станбен влез

СН Сервис ДОО Битола е основана во 2017 година во Битола како компанија за управување и одржување на станбени, станбено – деловни и деловно – станбени објекти со лиценца за работа бр. 08-244/3 од 2017 година од Регулаторната комисија за домување  согласно одредбите од Законот за домување.
Покрај канцеларијата во Битола, СН Сервис има своја филијала и функционира на територија на општина Штип.

сакате понуда за управување со вашиот влез?
СН Сервис

Професионален сервис за хигиена во приватни и деловни објекти

Се одликуваме со долгогодишно искуство и висококвалификувани вработени со кои обезбедуваме брзо и квалитетно чистење. Секогаш и секаде!
СН СЕРВИС

24/7 достапни за нашите клиенти

1 +
вработени
1 +
филијали
1 +
клиенти
1 +
години со вас
СН СЕРВИС

Ние сме сервис кој се грижи за кровот над вашата глава!

Одговараме за преземените обврски и работиме за целосно задоволство на нашите клиенти и заштита на нивните интереси…