За нас

СН СЕРВИС

Професионален сервис за управување на вашиот станбен влез

лиценциран станбен управител, со лиценца за работа бр. 08-244/3 од Регулаторната комисија за домување која врши дејност – управување и одржување на станбени, станбено-деловни и деловно-станбени објекти согласно одредбите од Законот за домување


СН СЕРВИС

24/7 достапни за
нашите клиенти

Нашите вештини и искуство гарантираат дека можеме да се погрижиме за секоја ваша потреба, поврзана со финансиско и административно управување, хигиена и техничко одржување. 

1
+
Вработени
1
Филијали
1
+
Клиенти
1
+
Години со вас
СН СЕРВИС

Ние сме сервис кој се грижи за кровот над вашата глава!

одговараме за преземените обврски и работиме за целосно задоволство на нашите клиенти и заштита на нивните интереси